„Megváltozott társadalmi, gazdasági lehetőségek uralják napjainkat. A kisközösségek és az egyének támogatása olyan humanisztikus célok mentén szerveződhet, amely a tudást, az önmegvalósítást és a közösségben való munkálkodást együttesen tartják értéknek” (Alapító Okirat – Preambulum)

A Kontakt Alapítványt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a Szent István Egyetem jogelődje) Tanárképző Intézetének igazgatója alapította 1999. január 4-én azon céllal, hogy a munkavállalási tanácsadó szakemberek számára szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson.

Az Alapító Okiratban foglaltak szerint az alapítvány olyan célkitűzések alapján kezdte meg a munkáját, és olyan erőt képvisel, amellyel a humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások levezetőjeként, tudományos célkitűzések hordozója és fejlesztőjeként lesz jelen.

Az Alapítvány közhasznú szervezet. Tevékenységei között a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése szerepel csakúgy, mint ezen rétegek foglalkoztatásának elősegítése és egyéb, kapcsolódó szolgáltatások.

Foglalkozunk fiatalokkal, akik a leendő szakmájuk és végzettségük kiválasztása előtt állnak. Számukra pályaorientációs csoportfoglalkozásokat és egyéni pályaválasztási tanácsadást is nyújtunk – de felkereshetnek bennünket felnőttek, akik új pályalehetőséget keresnek. Évtizedes szakmai gyakorlatunkkal támogatni tudunk mindenkit, aki karrierépítésben, szervezetfejlesztésben, szervezésben gondolkodik.

Álláskeresőknek egyéni tanácsadás segítségével a célzott állás megfogalmazásában nyújtunk segítséget, álláskeresési technikáik fejlesztésével pedig hozzájárulunk a vágyott munkahely megtalálásához. Hozzájárulunk hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű személyeknek a munkaerőpiaci beilleszkedéshez is.


2023 novemberében megjelent Dr. Szilágyi Klára  Munka-pályatanácsadás mint professzió könyvének ötödik átdolgozott kiadása a Kontakt Alapítvány gondozásában. A 2000-ben   tankönyvként megjelent mű  a „Gödöllői tanácsadó képzés” meghatározó tananyaga volt, amely az évtizedek során megőrizte alap koncepcióját,de bővült és a változó társadalmi igényekre is reagált az átdolgozások során.A jelenlegi átdolgozás 8 év elemző munkája alapján  született és mint a szerző megfogalmazta a  ” a munka-pályatanácsadás önálló professzióvá vált”. Ezt alátámasztja a könyv utószavában olvasható új irány megjelölése is” Ezért a jövő útja, a tanácsadás mint alkalmazott diszciplína megerősítése…maga a tanácsadás a professzió,amelynek problémamegoldó képességét ,az a szakmai tartalom adja,amelyben művelője széleskörű ismeretet szerzett.”

Ezt a szemléletet nagymértékben segíti,hogy a könyv a munka-pályatanácsadásban alkalmazott elméleti alapokat és   a széleskörű módszertani  lehetőségeket valamint gyakorlati  megvalósítás útjait is bemutatja.

A könyv megvásárolható az Alapítvány email címén történő megrendeléssel (számla  kiállítása miatt pontos adatokkal) valamint a 06 309 771 447-es telefonszámon.

A KÖNYV ÁRA : 4995 FtA Kontakt Alapítvány és a MATE – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. november 25.-én Emlékülést tart Dr. Völgyesy Pál professor emeritus halálának első évfordulója alkalmából.

Az Emlékülés online közvetítésének felvétele alább látható:

10:00 Megnyitó: Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató

10.10    Kerekasztal-beszélgetés Professzor úr tudományos és tanári életútjáról
Résztvevők: Dr. Kenderfi Miklós, Dr. Jereb Katalin, Gódor András
Moderátor: Dr. Fazakas Ida

11.00    Előadások

  • Visztenvelt Andrea (MATE): A életpályatanácsadás szerepe a mentori tevékenység kiegészítéseként egy kísérleti projektben
  • Gódor Krisztina (Kontakt Alapítvány):  A tanácsadás lehetőségei a pályázatokban
  • Dr. Suhajda Csilla Judit (TÉT): Dr. Völgyesy Pál professzor úr nyomdokain: Bemutatkozik a TÉT Egyesület

12.00    A MATE Tudományos Diákköri Konferenciájának Dr. Völgyesy Pál emlékdíjjal kitüntetett pályázatainak bemutatása

12.30    Zárszó