A Kontakt Alapítványnál mindig figyeltük a törvényi változásokat melyek a foglalkoztatással vagy rokon területekkel álltak kapcsolatban, így július 8. án kis csoportmunka keretein belül kezdtük el értelmezni a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletet

A rendeletben a különböző szolgáltatásokról és az azokra jogosult szervezetekről esik szó, valamint, hogy hogyan fog ez a jövőben átstruktúrálódni.

Amit mi szakmailag igazán hiányoltunk, a minket érintő szolgáltatások definíciói. Ezekre stábunk kidoglozott egy-egy, az általunk használt elmélet és gyakorlati ismereteinken alapuló meghatározást. Ezek a megfoglamazások inkább ajánlás jellegűek, mint sem hivatalosak, így ezeket a mi definícióinknak hívnánk. Íme:

Egyéni tanácsadás: Olyan egyénre szabott együttműködési folyamat, melyet a tanácskérő vállalt és egyéni igényeihez igazodva történik. A problémamegoldó folyamat személyes találkozásokon keresztül interakciók segítségével történik. A tanácsadási folyamat a közösen megfogalmazott lehetőségek közötti választással zárul.

Csoportos tanácsadás: Olyan tanácsadási forma, ahol több résztvevő a tanácsadó moderálása mellett a kitűzött, választott célok megvalósításában együttműködik. Meghatározott gyakorlatok mentén több órát, akár napot igénybe vevő együttműködési folyamat, amely minden résztvevőt egymás támogatásával hozzásegít a továbblépéshez.

Csoportos fejlesztés: Aktuális, meghatározott munkaerő-piaci igényekhez igazodó,célhoz kötött interaktív csoportos tanulási forma, melynek eredményeképpen a résztvevők ismeretei bővülnek, kompetenciaszintjük növekszik.

Távtanácsadás: A táv tanácsadás telefonon keresztül zajló folyamat, melyre akkor lehet szükség, ha az ügyfél nem rendelkezik olyan eszközzel, mely lehetővé tenné az online vagy személyes jelenlétet. Törekedni kell az egyéni tanácsadási tevékenység szakmai szabályainak megvalósítására, de elsősorban kapcsolatfelvételre és információnyújtásra alkalmas forma.

Online tanácsadás:  Olyan tanácsadási forma, amely nem személyes kontaktuson keresztül valósul meg, hanem biztonságos virtuális térben képi megjelenítéssel internet alapon működő platformokon történik. A folyamat egyénre szabott, a tanácskérő igénye szerint megfogalmazott cél érdekében, együttműködésben zajlik, bővül az eszköztár a on-line térben található meglévő közösségi tudások interaktív felhasználásával.

A fenti definíciók közül az online- és táv- tanácsadás esetében több elemet is tisztázni lenne szükséges a későbbiekben, ezért ajánljuk továbbgondolásra a definíciókat.