EURÓPAI UNIÓS PROJEKT KERETÉBEN MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN KAPTAK SEGÍTSÉGET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓK PEST MEGYÉBEN

A VEKOP 8.1.2-16-2017-00002 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Pest megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphattak segítséget a munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piacra és munkaerő-piaci programba való belépésének növelése. A program a Pest Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósult meg.

A több, mint 500 millió forintos forrásból megvalósuló fejlesztés keretében a főpályázó és konzorciumvezető szerepét a Kontakt Alapítvány látta el. A konzorcium összetétele a végrehajtás időtartama alatt megváltozott: az MPME – Munkaerőpiacon Maradás Egyesület, az Ösvény Esélynövelő Alapítvány vállalta és teljesítette a megvalósítást, a Civil Érték Egyesület feladatait és vállalásait pedig a főpályázó vette át és végezte el. A konzorcium a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítottak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat, nevezetesen: az MPME Pest megye keleti járásaiban (Cegléd, Szigetszentmiklós, Nagykáta, Érd, Dabas) valósított meg szolgáltatásokat, míg a Kontakt Alapítvány Pest megye déli és észak-nyugati járásaiban (Ráckeve, Monor, Budakeszi, Szentendre, Vác, Gödöllő).

A projektbe a tervezett 7063 fő bevonását túlteljesítve 7251 főt vontunk be a projekt lezárultáig. A szolgáltatásban részesülők elhelyezkedési aránya ezt is túlteljesítette, mivel a vállalásban teervezett 1143 fő helyett 2587 főt segítettünk elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések nagymértékben növelték a munkaerő-piacról korábban kiszorult személyek esetében a munkára kész, aktív állapot elérésére tett törekvések hatásfokát. A projekt célkitűzései, úgymint a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piacra és munkaerő-piaci programba való belépésének növelése maradéktalanul teljesültek. A résztvevők a projekt eredményeként képessé váltak a nyílt munkaerő-piacra illetve a munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciáik fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés javítása által.

Annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek, az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhettek a szolgáltatásokhoz. Minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készült, mely meghatározta a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét, melyek az alábbiak voltak: egyéni munkatanácsadás; pszichológiai tanácsadás; szociális információ nyújtás; egyéni állásfeltárás és elhelyezés; motivációs csoportfoglalkozás; személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás; munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás; álláskeresési technikák oktatása; munkaerőpiaci mentori szolgáltatás; pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni); vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

A VEKOP 8.1.2-16-2017-00002  Együtt a munkavállalásért Pest megyében elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését. Ezen célkitűzés a projekt lezárultával sikeresnek és maradéktalanul teljesültnek tekinthető. További tájékoztatás a projekt szakmai vezetőjétől, dr. Szilágyi Klárától kérhető a kontakt@kontaktalapitvany.org e-mail címen vagy a 06-20-263-62-17 telefonszámon.