Alapítványunkat a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (jelenleg MATE) Tanárképző Intézetének igazgatója alapította 1999-ben azon szándékkal, hogy az itt végzett hallgatók számára terepet biztosítson gyakorlati ismereteik bővítésére. A cégbíróság országos hatáskörű szervként nyilvántartásba vette, egyúttal közhasznú szervezetté nyilvánította a Kontakt Alapítványt.

Országos hatáskörű szervezetként budapesti székhelyünk mellett több vidéki telephellyel működtünk, minden esetben igazodva aktív projektünk helyszínéhez. Az elmúlt évtizedekben változó munkatársi létszámmal dolgoztunk,ahogyan a vállalt projektek megkívánták ( 3 főtől – 44 főig).

Legfontosabb célunk, hogy az Alapítvány közhasznú szervezetként, munkához juttassa az álláskeresőket és szakértelemhez a munkáltatókat, javítsa a foglalkoztatás helyzetét települési, vállalati és országos szinten egyaránt. Fő tevékenységeink közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok és társadalmi rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az életminőségének javítása; az esélyegyenlőség elősegítése, szocializációs folyamatok segítése nevelés és oktatás, valamint képességfejlesztés és ismeretterjesztés útján. Foglalkoztatási tanácsadóként szakterületünkön a legjobbak kívánunk lenni Magyarországon. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy partnereink, ügyfeleink – legyenek ők magánszemélyek vagy szervezetek – javítani tudják foglalkoztatási lehetőségeiket.

Az Alapítvány alapértékei időtállónak bizonyultak működésünk 25 éve alatt, így azok továbbra is változatlanok. Ezt bizonyítja, hogy alapítása óta közel 100 jelentős pályázatot nyert el a Kontakt Alapítvány, amelyek összértéke meghaladta az 1,2 milliárd forintot. Ennek szellemében töretetlenül folytatjuk munkánkat, hogy különböző helyszíneken és projektekben megvalósíthassuk célkitűzéseinket:

  • Támogatjuk a gazdasági fejlődéshez kapcsolódó új életminőség kialakítását, közösségek szervezését, működését támogató humán szolgáltatások nyújtásával. (Jellemzően munka-pályatanácsadás, kompetenciafejlesztő és motivációs csoportfoglalkozások, mentorálás), illetve szakemberek (tanácsadók, szervezők), választott tisztségviselők számára szakmai fórumok teremtése (továbbképzések és konferenciák);
  • Olyan fejlesztőeszközök, módszerek alkalmazása, amelyek a célcsoport igényeihez igazodva javítják a versenyképességet a munkaerő-piacon (pl. pszichológiai és munkavállalási tanácsadás, adósságkezelés, kulcsképességek fejlesztése, stb.).
  • Munka- és pályatanácsadást támogató kutatások, módszerek fejlesztése, alkalmazása annak érdekében, hogy az egyén saját érdeklődésének, képességeinek, értékeinek, munkamódjának legmegfelelőbb szakmára, munkára találjon.
  • A humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások, tudományos célkitűzések továbbvitele és fejlesztése.
  • Az Alapítvány céljait támogató tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek kidolgozása és forgalmazása.
  • Képzések (kompetenciafejlesztő, felzárkóztató, szakmai) szervezése, lebonyolítása és a munkaerőpiac igényeinek összehangolása az Európai Uniós és hazai keretrendszer követelményeinek megfelelően.

Ezen célkitűzéseinket valósítottuk meg többek között GINOP, VEKOP és TÁMOP projektjeinkben. Vállalt feladatainkat saját erőforrásainkra támaszkodva vagy konzorciumi formában valósítjuk meg. Partnerszervezeteink között országos tevékenységi körű, regionális és helyi alapítványok ugyanúgy megtalálhatók, mint állami, kormányzati és önkormányzati szervek (oktatási és nevelési intézmények, Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálatok, helyi egyházak, stb.). Sikeres konzorciumi munkánk egyik konkrét példájaként említhetjük a Toldi Ház (www.toldihaz.hu) nevű társadalmi vállalkozást is, amelyet 2014-ben nyitottuk meg Alsótoldon. Ennek fenntartója a Kontakt Alapítvány, több Cserhát-vidéki önkormányzat együttműködésével, ahol a TÁMOP 1.4.3 projektünk keretében bevont és képzésbe elhelyezett álláskereső személyek részvételével működtetjük a hiánypótló szerepet betöltő intézményt, ahol speciális szolgáltatásokat nyújtó, 24 fős vendégházat alakítottunk ki.

A szakmai tevékenységet megvalósító kollégák projektfeladataikon kívül az alapítványt egyénileg megkereső tanácskérők részére munka- és pályatanácsadást is nyújtanak. Több, mint egy évtizede felnőttképzési tevékenységet is folytat alapítványunk: a 15 akkreditált képzés között kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés, álláskeresési technikák, motivációs interjútechnika, és felzárkóztató képzések egyaránt megtalálhatók.

Évek óta szorosan együttműködünk a Szegedi Tudományegyetem humán tudományokkal foglalkozó tanszékeivel, karrierirodájával valamint a MATE Humántudományi és Szakképzési  tanszékével, ahol egyetemi tapasztalataikkal, aktuális kutatási eredményeikkel segítik az Alapítvány munkatársainak szakmai fejlődését és munkáját.

A Kontakt Alapítvány több mint két évtizedes, eredményes szakmai múltra tekinthet vissza, számos sikeres hazai és Európai Uniós projekttel a hátunk mögött. Az előzőekben felsorolt néhány tevékenységünk csupán kiragadott példa szerteágazó tevékenységeink, szakmai munkáink közül, alátámasztandó, hogy jelentős, szakterületeinken a nemzetközi viszonylatban is releváns tapasztalattal rendelkezünk.