Az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológia Karán szereztem alapfokú diplomámat szociálpedagógia szakon 2011-ben. Főiskolai tanulmányaim alatt szakmai gyakorlatom részét képezték pályaorinentációs – és életúttervezés csoportfoglalkozások vezetése középiskolás és gyermekotthonban élő fiatalok részére. A szociálpedagógia képzés keretein belül megismerkedtem a tanácsadás elméletével, mely megfelelő alapot és motivációt adott az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzéshez. 2013-ban végeztem a Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon. Szakmai gyakorlatom meghatározó részét a Kontakt Alapítvány Támasz-pont irodájában töltöttem. Egyetemi tanulmányaimat követően a gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál tevékenykedtem családgondozóként, ahol hátrányos helyzetű családok problémáinak felismerésében, ügyeik intézésében nyújtottam segítséget, segítő beszélgetéssel, családlátogatásokkal, környezettanulmányok készítésével, majd a Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatal Gyámügyi- és Igazságügyi Osztályának gyámügyi szakügyintézője voltam, ahol a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések képezték a fő feladatkörömet.

2019 szeptemberétől a VEKOP-8.1.2-16-2017-00002 Együtt a munkavállalásért Pest megyében elnevezésű programban dolgozom tanácsadóként Gödöllőn.