Mi a foglalkoztatási paktum?

A Foglalkoztatási Paktum egy Európai Uniós „jó gyakorlat”, amelynek keretében a munkaadók, önkormányzatok, képzőintézmények, szociális intézmények, civil szervezetek, valamint a munkaügyi központ közös stratégiát dolgoznak ki, és összehangolják tevékenységeit az adott térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából. Ez a partneri együttműködés lehetővé teszi, hogy a munkaerő-piac különböző szereplőinek projektjei és tevékenységei egymást erősítsék, szinergikus módon hatékonyabbá téve azokat.
A foglalkoztatási paktum vagy más néven partnerség egy nyitott együttműködési forma, ami azt jelenti, hogy bármelyik szervezet folyamatosan csatlakozhat a helyi partnerséghez. A partnerségi együttműködés fontos kiindulópontja, hogy a foglalkoztatás színvonalának javítása nem nélkülözheti a munkaerő-piac szereplőinek összefogását, a gazdasági és humánerőforrás stratégiák összehangolását.

A foglalkozási paktumok célja:

* megismerni az adott térség foglalkoztatási helyzetét, a munkanélküliség okait;
* összehangolni a térség gazdasági és humánerőforrás fejlesztésének lehetőségeit, céljait, segítséget nyújtani az elképzelések megvalósításában,
* összehangolni az érintett térség szociális partnerei (civil, kamarai, munkaügyi, érdekképviseleti stb.) és gazdasági szereplőinek érdekeit;
* összehangolni a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitika megvalósítása érdekében;
* segíteni a foglalkoztatási projektek létrejöttét, az ötlettől a forrásszerzésen át a megvalósulásig;
* foglalkoztatást elősegítő programokat kidolgozni és megvalósítani;
* kiemelten kezelni a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportokat és az esélyegyenlőség elvét.

Magyarországon ezidáig mintegy 50 foglalkoztatási megállapodást (paktumot) kötöttek, amelyek között találhatóak települési, kistérségi, megyei illetve regionális paktumok.

Gödöllői Foglalkoztatási Paktum