A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által Európai Uniós forrásokból megvalósított VEKOP-7.1.3-15-2016-00001számú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt segítséget és támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek számára sikeres foglalkozási rehabilitációjuk megvalósítása érdekében. Mindezek eléréséhez foglalkozási rehabilitációs célú komplex munkaerő-piaci program keretében, személyre szabott szolgáltatásokkal segítjük az ügyfeleinket. (Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás, Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás, Foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás, Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás, Foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning, Képzésre történő fejlesztő felkészítés, Foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás, Foglalkozási Rehabilitációs mentori szolgáltatás)