Neve: „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum

Pályázat száma: TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002

Projekt összefoglaló

A TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 projekt 2016.12.01. – 2023.06.30. közötti időtartamban került megvalósításra. A pályázatban az Alapítvány feladata a mentori tevékenység megvalósítása volt. A projektben az Alapítvány 2021. 04. 30. napjával mentori tevékenységét befejezte. 

Feladataink a projektben:

Toborzás

A projektben feladatunk volt, hogy hátrányos helyzetű csoportokat szólítsunk meg és munkaerőpiaci információk nyújtásával segítsük a bevonásukat a projektbe. E tájékoztatók kistelepüléseken is megvalósultak, ami elsősorban a Polgármester Asszonyok és Urak együttműködésének is köszönhető Eredmény, az inaktívak, munkanélküliek regisztrációja.

Munkaerőigény felkutatása

A projekt teljes időszaka alatt egy munkatársunk a munkáltatókkal tartott kapcsolatot és folyamatosan jelezte az igényeket a Kormányhivatal felé. E folyamatban a legtöbb segítséget a munkáltatók az adminisztrációs feladataik ellátásához igényelték. Eredmény több bejelentett álláshely.

Mentorálás

A Kormányhivatal által elhelyezett /támogatott és nem támogatott munkahelyen/ munkavállalók támogatása abban, hogy munkahelyükön beilleszkedjenek és megfelelően teljesítsenek. Eközben a felmerült élethelyzeti konfliktusok megoldásában is szükséges információk nyújtása is feladat volt pl. igényelhető szociális támogatás beteg hozzátartozó esetén stb., ami nélkül a munkahely elvesztését eredményezhették volna A mentorálás és egyéb humán szolgáltatás megvalósítása érdekében irodát (félfogadással) működtettünk Pásztón, Bátonyterenyén, Salgótarjánban és Szécsényben. Ezt a lehetőséget az Önkormányzatok és a Kormányhivatal segítségével sikerült megvalósítani és elfogadtatni a célcsoporttal.

Egyéb tevékenységek

Szerveztük és korrepetálással támogattuk a 7. és 8 osztály befejezését fiatal, telepen élő, feketemunkát vállalók körében. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal, ahol a fiataloknak sikerült levizsgáznia igen megerőltető körülmények között (pl. a vizsga több napot vett igénybe).

Pályaorientációs tevékenységet végeztünk, elsősorban a mentoráltak gyermekei körében, illetve az erre nyitott iskolákban.

Azokon a településeken, ahol irodáink működtek „Teaház” elnevezéssel havonta egy alkalommal fórumot biztosítottunk az álláskeresőknek csoport foglalkozáson való részvételre, ahol igény szerinti témák kerültek feldolgozásra. Leggyakrabban a munkahelyi konfliktusok, a szabadság és a túlórával kapcsolatos kérdések kerültek feldolgozásra.

Négy kisebb és kettő városi településen évente általában kétszer találkoztunk azokkal a mentoráltakkal, akikkel kapcsolatot tartottunk és eljöttek meghívásunkra „ünnepelni” életük pozitív eseményeit, pl. munkaviszony létesítését, házasságkötést stb. E kapcsolat építő és a projekt céljának megvalósulását segítő csoportfoglalkozás sorozat 196 alkalmat jelent.

Rendezvények

Részt vettünk a projekt megvalósítása során szervezett rendezvényeken. Az Alapítvány 2019 őszén szervezett rendezvényével a munkáltatókat kívánta megszólítani. A rendezvény címe: A munkaerő megtartása nem anyagi jellegű motivációs eszközökkel. A megbeszélés, amelyet Alsótoldon tartottunk a munkáltatókat kevésbé vonzotta, de a környező településekről érkezettekkel és a társ szervezetek képviselőivel együtt új motivációs technikákkal ismerkedhettünk meg.

A Kontakt Alapítvány a COVID alatt is dolgozott, hiszen ha lehetett a mentoráltak is dolgoztak, így a járványügyi szabályozásoknak megfelelően végeztük a munkánkat. Szakmai munkánkat, a személyes kapcsolattartást a vállalt számok teljesítése alapján 2021.07.31.-én befejeztük. 2021.08.01-től csak a munkáltatói kapcsolattartó jelen volt a projektben, ezzel segítettük a célok megvalósulását.

Teaház

A projekt teljes időtartama alatt a megyében 4 településen (Szécsény, Pásztó, Buják,
Bátonyterenye) heti rendszerességgel teaházakat tartottunk. Ezeknek a foglalkozásoknak eredményeképpen 4 fő befejezte az általános iskolát és ezután a nyílt munkaerőpiacon helyezkedtek el mentorálás mellett. Együttműködve a Kormány Hivatallal az általuk elhelyezett munkavállalókat igyekeztünk a munkahelyükön tartani. Ezáltal családjuk életminősége jobbá vált.

Ünnepi rendezvények

Az Ünnepekhez kapcsolódó csoportokat kisebb településeken (Alsótold, Buják, Mátraterenye, Mátraszőlős, Sóshartyán, Salgótarján, Rimóc, Szécsény) a tavaszi és a téli ünnepkörhöz kapcsolódóan szerveztük. Igen hátrányos helyzetű emberek voltak a résztvevők, főleg a közlekedési nehézségek miatt, néha hetekig nem hagyják el a települést, ezért az Alapítvány munkatársai mentek ki a helyszínre és három éven át rendszeresen „hirdették” meg a foglalkozásokat. Ebben a szervezésben a személyes megkeresés volt az új elem. Munkatársaink kapcsolódtak különböző helyszíni rendezvényekhez, személyesen egyeztettek, beszéltek az emberekkel. Jelentős eredmény volt, ha a „telepiek” bejöttek a faluba, stb. Az ünnep körök, mint kiinduló téma volt az aktuális beszélgetéshez, amely révén az élet tisztelete, az agresszió negativitása, az alkohol, mint köszöntési forma stb. került elő. E csoport foglalkozások kiegészítője volt a minimális vendéglátás is, ami segítette a későbbiekben a részvételt. Itt viselkedési sémákat gyakoroltak, emlékeket idéztek fel stb., ami a társadalmi együttélés minimális szabályainak betartását segítette elő, amely a munkavállalást/ munkavégzést is támogatta.

Összegezve:

A projektben való részvétel nagymértékben segítette a Nógrád Szabad Foglalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum céljainak elfogadását és megvalósítását. Segítette az innovatív megoldási módok megjelenését és speciális alkalmazását a térségben, A térség, a megye lehetőségei igen csak eltérnek az országos átlagtól. A közlekedés fejlesztése mellett az iskolázottság növelése fontos cél, ami nem választható el a munkáltatók igényeitől. Tapasztalataink szerint a humán szolgáltatások folyamatos nyújtása hozzájárulhat a térség fejlődéséhez.