Neve: „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum

Pályázat száma: TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002

Célja: A Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a helyi problémákra helyi szinten szülessenek megoldások. A projekt keretében megvalósulnak a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalára fókuszáló tevékenységek egyaránt.  A program főként az álláskeresők foglalkoztathatóságának javítását szolgálja képzési és foglalkoztatást ösztönző beavatkozások segítségével, valamint támogatja a munkaerőpiacra történő eredményes visszavezetést segítő, programokba bevonást és programban maradást elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatásokat. A keresleti oldalt hivatott erősíteni a projekt keretében megvalósított befektetés-ösztönzés, amely munkahelyeket teremtő beruházásokat kíván a térségbe vonzani, valamint a térségi szereplők fejlesztéseit elősegíteni.

A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát egyaránt erősíti a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés kialakítása és tartalmi elemeinek bővítése. Az együttműködés hozzájárulhat a munkaerő kínálatot alakító képzések tartalmi és minőségi jellemzőinek javításához, a helyi gazdaság erősítéséhez, a térségi foglalkoztatók együttműködéséhez és a foglakoztatási helyzetet javító szabályozási és egyéb intézkedések, változtatási igények kialakításához.

A Kontakt Alapítvány várható eredményei: 500 fő programba vonása, részükre munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, 150 fő elhelyezése a munkaerőpiacon, 45 fő munkában tartása 3+6+6 hónapon keresztül