1999-ben végeztem személyügyi szervezőként a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetemen humánszervező oklevelet szereztem.

2009-ben a gödöllői Szent István Egyetem 125 órás rehabilitációs mentor szakmai képzését végeztem el.

Az eddigi munkahelyeimen változatos munkakörökben, főként munkaerő-piaci programok megvalósításában tevékenykedtem jellemzően a civil szférában. Tapasztalatot szereztem hazai és uniós pályázatok megírásában, lebonyolításában, elszámolásában. A megyei civil információs iroda munkatársaként, majd irodavezetőjeként széleskörű kapcsolati háló kiépítésére volt lehetőségem a megye társadalmi szervezeteinek körében.

A különböző pályázati programok (KID, HEFOP 2.3.2, HEFOP 1.3.1, TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 1.4.3, GINOP 5.1.1) megvalósításánál számos célcsoporttal volt lehetőségem foglalkozni: fiatalok, hátrányos helyzetű, fogyatékos emberek, munkanélküliek, civil szervezeti vezetők és munkatársak.

Kompetenciáim:

  • munkaerő-piaci ismeretek
  • álláskeresési, munka, pálya, képzési tanácsadás
  • álláskeresési technikák oktatása és reintegráló csoportos foglalkozások
  • pályázatírás, pályázati programok menedzselése, koordinálása
  • hátrányos helyzetű emberek támogatása, felzárkóztatása
  • non-profit tanácsadás
  • széleskörű megyei kapcsolati háló
  • rendezvények szervezése, lebonyolítása