A pályaorientáció fogalmát a következőkben határozzuk meg: a pályaorientáció az életpálya szervezését támogató folyamat, amely révén az egyén (állampolgár) számára biztosítani kell a lehetőségekben való tájékozódást, a lehető legszélesebb információ nyújtás révén. Hazánkban a definíció elsősorban a tanulók számára biztosította az információnyújtást és a felnőttképzési törvény is a képzéshez/tanuláshoz kapcsolta a pályaorientáció fogalmát. A mai összetettebb szemléletmódot számos kutatás alapozta meg, amelynek eredményeképpen a pályaorientáció nemcsak tanuláshoz/képzéshez kapcsolódik, hanem a társadalmi esélyeket nagymértékben meghatározó tényező, ezért a pályaorientáció életpálya szemléletben való értelmezése egy olyan folyamatot tételez fel, amiben az egyén a munka világához való viszonyában meghatározható élményeket/tevékenységeket kapcsol.

A pályaorientáció elméleti megközelítése azt tételezi fel, hogy ez az egyén folyamatos öntájékozódása révén valósul meg, de a fogalomhoz kapcsolható, hogy a pályaorientáció egy olyan társadalompolitikai eszköz, amely révén befolyásolható a családok, az egyének életminősége, amely előnyösen hat a társadalom működésére is. Az értelmezés harmadik vetülete, hogy a pályaorientáció olyan foglalkoztatáspolitikai eszköz, amely révén a társadalom életminőségét meghatározó gazdasági folyamatok is befolyásolhatóak. Ezen belül a munka hatékonysága a munkaerő-piaci egyensúlyra törekvés, a munkanélküliség csökkenése, a szakmastruktúra alakulása is befolyásolható a gazdasági eredményesség érdekében.

A pályaorientáció hatása a társadalmi folyamatokban, gazdasági megközelítésben humán erőforrás fejlesztésben (iskoláztatás), valamint az egyéni életminőségben is megragadható. E különböző szintű folyamatokban azonban közös elem az értékalapúság, mert a munka, munkatevékenység elfogadott és preferált érték a társadalomban. A munka értékként való felfogása a fejlett társadalmakra jellemző. Az ehhez vezető út néha akadályokba ütközik, ezért szükséges, hogy az információhoz való hozzájutást szakemberek is segítsék, így hazánkban is elterjedt a pályaorientációs tanácsadás egyéni és csoportos formája.