A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséről

Az Európai Unión belül a rugalmas foglalkoztatási formák elterjedése folyamatosan növekszik, azonban Magyarországon ez az arány igen alacsony értéket képvisel. A rugalmas munkavégzés az ország versenyképességét javítja, beültetése a vállalkozások működésébe közös társadalmi cél, amely számos célcsoportra kihat, legyen szó munkavállalókról vagy munkáltatókról. Manapság azok a cégek igazán vonzóak a munkaerő-piacon, ahol megfelelő a szervezeti kultúra, képzik a munkatársaikat és a vállalat stratégiájában a rugalmasság bevezetése, mint innovációs lehetőség jelenik meg.

Az atipikus foglalkoztatási formák széles skálán mozognak, ilyen például a távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, osztott munka (jobshare), rugalmas munkaidő, határozott idejű foglalkoztatás, diákmunka, egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás, bedolgozói munka, önfoglalkoztatás, munkaerő-kölcsönzés, megbízásos szerződéses jogviszonyok, közmunka, közhasznú- és közcélú munkavégzés, több munkáltató által létesített munkaviszony.

Tanácsadó szervezetünk a rugalmas foglalkoztatás gyakorlatának és kultúrájának terjesztését támogatja,  mind a for profit és non profit vállalkozások mind pedig az állami szereplők számára  egy egységes, országos rugalmas foglalkoztatást mérő és értékelő rendszeren keresztül.

Hosszútávú célunk, hogy a megvalósuló fejlesztésekkel növekedjen a munkahelyi rugalmasság a vállalatoknál, így növelve a munkáltatók és a munkavállalók alkalmazkodóképességét, a hátrányos helyzetű álláskeresők (pl: kisgyermekesek, 50 év feletti munkavállalók, idős hozzátartozót gondozók, megváltozott munkaképességűek, tanulmányaikat folytató munkavállalók, pályakezdő fiatalok) számára bővüljön a rugalmas foglalkoztatási formákhoz való hozzáférés, valamint a munka és a magánélet összehangolásának lehetősége.

A rugalmas foglalkoztatás bevezetése hozzájárul:

  • A cég külső megítéléséhez, társadalmi felelősségvállaláshoz.
  • Kellemesebb munkahelyi légkör kialakulásához.
  • A munkavállaló motivációjához, teljesítőképességéhez, lojalitásához, eredményesebb és önállóbb munkavégzéséhez.
  • A munkából való hiányzás csökkenéséhez.
  • A munkáltató képes lesz megtartani kiváló munkaerejét, a felhalmozott tudás a cégen belül marad, ezzel együtt pedig nem szükséges energiát és időt fordítani az új munkavállalók.
  • Hatékonyabban lehet kihasználni a munkaidőt, magasabb lesz a termelékenység, egyénileg és csapatban, javulhat az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minősége.

Szakmai munkánk során teljes körű tanácsadást nyújtunk partnereink részére a különböző foglalkoztatási formák lehetőségeiről, előnyeiről, kockázatairól. Olyan megoldásokat keresünk a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére, amelyek a gyakorlatban alkalmazhatók, az érintettek számára elfogadhatók és eredményesek lehetnek.