Foglalkoztatást elősegítő projektek, elsődleges munkaerő-piacra való reintegráció támogatása:

“MESTERSÉGEM CÍMERE” (MC) – PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAM A TÁRSADALMI MOBILITÁSÉRT (2015)

A programot az EGT és a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával a Pro Talentis Esélyteremtő Alapítvány konzorciumi partnereként valósítottuk meg. A Pro Talentis Alapítvány a nehéz szociális körülmények között élő 7-18 év közötti gyermekek képzésének támogatását biztosítja, mentorálással. A felkészítő programnak az elsődleges célja volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű diákok  elhelyezkedését és boldogulását elősegítő kompetenciái fejlődjenek. Kellő önismeretre tegyenek szert, melynek birtokában megfelelően képesek reagálni a továbbtanulási majd ezt követően a munkavállalási és felnőttkori kihívásokra.

2015. áprilisában  Zalaegerszegen négy csoportban, két egymást követő napon, összesen 52 fő részére Pályaorientációs csoportfoglalkozást tartottunk. A csoportfoglalkozások alkalmával a fiatalok pályaismerete bővült, megfogalmazták érdeklődési köreiket, feltérképezték erősségeiket, megismerkedtek a hazai iskolarendszer felépítésével, majd a foglalkozás végén személyre szabott Egyéni tervet készítettek. További ismeretek bővítését szolgálta a GENERÁCIÓK PÁRBESZÉDE programsorozat, moderált csoportos beszélgetés formájában, ahol a fiatalok érdeklődésük és céljaik ismeretében vettek részt a munkában. A beszélgetések alatt megismerkedtek a szülők vagy a kedvelt pályán dolgozó felnőttek életútjával, munka tevékenységével, egy-egy pálya sikereivel, nehézségeivel. A párbeszédek három helyszínen zajlottak: Győrben, Budapesten a XIII. és XXI. kerületben, összesen 26 fő különböző szektort képviselő, szakmáját bemutató vendégelőadóval.
Az interaktív és élményszerű szakmabemutatók támogatták a fiatalok pályaválasztási döntését.

EGT_NCTA

 

Komplex Fejlesztő Ház létrehozása Nógrád megyében (TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0123) – 2014-2015

Alsótoldon a régi iskolaépület felújításával létrehoztunk egy szolgáltató- és vendégházat. A házban helybéliek dolgoznak, akiket a abból a 80 főből választottunk ki, akik a projekt keretében képzésben és egyéni fejlesztésben vettek részt. www.toldihaz.hu

uszt2020Toldihaz

Kisgyermekes szülők ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzése és munkaerőpiacon történő elhelyezése (TÁMOP-1.4.3/10 – ÖKOMAMA) – 2012-2014

60 kisgyermekes édesanya vett részt egy új Ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzésen a Szent István Egyetemen. A képzés alatt és után álláskeresési és vállalkozásindítási tanácsadással segítettük őket. Jelenleg 35-en dolgoznak, 6-an saját vállalkozást vezetnek. További információkat találhat az Ökomama Weboldalon

usztokomama

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum (2010-)

Gödöllő és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása, együttműködések elősegítésével. Az együttműködésben részt vesz közel 50 tag, köztük munkáltatók, önkormányzatok, képző szervezetek, civil szervezetek, kormányhivatalok. (http://godollopaktum.gak.hu/)

paktum

TÁMOP 5.3.1 és TÁMOP 5.3.1-C (2009-2012)

A projektek célja volt a foglalkoztatás növelése, a célcsoport társadalmi- és munkaerő piaci integrációja, szakmai együttműködési hálózat működtetése, egyénre szabott szolgáltatási csomag kidolgozása Aszód és Gödöllő kistérségekben. A projekt során javítottuk a célcsoport társadalmi integrációját, elsősorban munkaerő-piaci kompetenciáik növelésével. Összesen 322 főt szólítottunk meg, 132 főt vontuk be a programba. 42 fő befejezte általános iskolai tanulmányait, 27 fő munkába állt és 3 fő szakmai képzésbe lépett. (palyanet.hu)

uszt

Munkaerőpiaci mentorálás megváltozott munkaképességűek részére (TÁMOP 1.1.1.) -2009-2015

Megváltozott munkaképességűek emberek számára különösen nagy nehézséget jelent a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés. Munkatársaink segítik őket az egyéni munkaerő-piaci terv kidolgozásában és megvalósításában, valamint csoportos foglalkozások keretében a kompetenciáik javításában.

indextamop

Humán szolgáltatás

A munkavállalók részére komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása. Lehetőséget adunk rá, hogy a hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küszködő, de munkavállalásra motivált regisztrált álláskeresőket minél szélesebb körben hozzá tudjanak jutni a szolgáltatásokhoz (Fővárosban, Pest, Csongrád és Nógrád megyében 2006-tól folyamatosan).

ofa nfsz_logo2 okidemuza

Kutatás és Fejlesztés

Több kutatást végeztünk, melynek eredményeképpen az alábbi publikációkat tettük közzé:

  • Új módszerek a felnőttképzésben (NFI, 2004)
  • Elégedettség vizsgálata a munkaügyi szervezetben (PMK, 2005, 2007),
  • Pályaorientáció és a karrierépítés lehetőségei Magyarországon (NFI, 2006).

szie

Konferenciák

  • „Pályaorientáció – Új törekvések” (Gödöllő, 2002)
  • „Több ismeret, jobb jövő” Országos Konferencia (Gödöllő, 2004)
  • „Humán szolgáltatás jelene és jövője” (Gödöllő, 2009)
  • „a 20 éves Munkavállalási tanácsadó képzés jubileumi konferencia” (2012)
  • Foglalkoztatási Kerekasztal – Nógrád megye, Alsótold (2015)

hefop Toldihaz EU-logo