Szolgáltatásaink a humán szolgáltatás körébe tartoznak, melyek egyéni és csoportos formában is igénybe vehetőek. Az egyéni tanácsadás során munkatársainkkal személyes beszélgetést folytat, amely időpont egyeztetés alapján több, 3-5 alkalomra is kierjedhet, időtartama 5-10 óráig is tarthat. A csoportos tanácsadás meghatározott időpontokban 7-12 fős csoportban történik, amelynek időpontja kötött, egyéni egyeztetés alapján indítunk csoportokat. Időtartama 8-30 óráig tarthat.

Egyéni tanácsadás problémamegoldó folyamat, amely kapcsolatban célzott beszélgetés keretében információáramlással a tanácskérő igényei alapján zajlik.

A csoportos foglalkozásainkban személyiségfejlesztés, motiváció és kompetenciafejlesztés, kapcsolatépítési technikák, álláskeresési technikák elsajátítása, valamint a pályák részletesebb megismerése történik.

Választható szolgáltatások:

Informáló tanácsadás: Azok a tanácsadói tevékenységek tartoznak ide, ahol a tanácskérők az életpályájuk egy-egy meghatározott szakaszának döntéséhez információt kérnek. Jellemzően a tanácskérő információit aktualizálni kell, például a szakképzés átalakulásáról.

Döntéselőkészítő tanácsadás: A döntés előkészítő tanácsadási folyamatban azok a tanácskérők vesznek részt, akik az aktuális életútjukból és állapotukból szükségszerűen kilépni kényszerülnek, döntéshozatal előtt állnak.

Pályaorientációs tanácsadás: Az orientáló tanácsadás olyan tanácsadási folyamat, amikor az életpálya alakulásának előrelátható fordulópontjára készül fel a személyiség, és ehhez tájékozódni kíván a számára elérhető lehetőségekről.

Munkatanácsadás: A munkavállalási elképzelésük van, de a munka megtalálásában, keresésében bizonytalan. Az adott munka elnyeréséhez kér információt.

Pályakorrekciós tanácsadás: Korrekcióról beszélhetünk a pálya tekintetében akkor, ha a tanácskérőnek van formalizált szakmai végzettsége, de nem tud azonosulni az eredeti döntésével, nem kívánja, nem tudja az adott a pályát művelni, illetve ha ennek gyakorlására nincs lehetősége, mert a munka-erőpiaci helyzet változásával elavultnak számít végzettsége.

Pszichológiai támogatás: Az ügyfelek pszichológus támogatását is igénybe vehetik a program keretein belül, ahol személyes elakadásaik (gyermeknevelés, családi problémák, egyéni életvezetésben történő elakadások) megoldásában kaphatnak segítséget.

Egyéni és közösségi szociális munka: Olyan humán szolgáltatás, ami a személyes gondoskodás mellett, jogi, illetve szociálpolitikai eszközöket is használ az egyéni életvezetés támogatására. Az egyéni szociális munka a projekt teljes időtartama alatt biztosítva van a bevont résztvevők számára.

Egyéni életvezetési tanácsadás: A lakhatás biztonságával összefüggésben pénzkezelési tanácsadás is ide tartozik. e mellett az egyéni életvezetésben történő elakadások, nehézségek támogatása. Például babavárás, gyermeknevelési problémák, tanulási problémák stb., amely következhet a szociális helyzetből vagy a GYES-ről, GYED-ről visszatérés nehézségeiből. Ide tartozik a jogi segítségnyújtás megszervezése, valamint az addiktológiai problémák kezelésében nyújtott segítség.

Impulzus csoportfoglalkozás célja, hogy impulzust adjon a résztvevőknek saját életútjuk megtervezésében. A foglalkozássorán feltárja az ügyfelek motivációját és érdeklődési irányait, amelyre a pálya-, munkaválasztásban építhetnek.

A pályaorientációs csoportfoglalkozás (a 16-25 éves korosztálynak) a pályaválasztás gondolatának tudatosítását, a pályamunka elfogadását segítő program. A tréning célja, hogy a résztvevők felismerjék a szakma-, és munkaválasztás fontosságát, megismerjék képességeik minőségét és érdeklődési irányaikat. A tréning segít a tanulás, mint tevékenység elfogadásában és a pályaismeret bővítésében. A foglalkozás végén egyéni terv kialakítására kerül sor, amely a képzési folyamat vállalását, és képzési irány megnevezését eredményezi. 

Te(a)ház:  A résztvevők egészséges önbizalmat szerezzenek a csoportvezetőtől és a csoporttagoktól kapott visszajelzések alapján, és tisztába legyenek személyiségük elemeivel. E mellett életvezetéshez kapcsolód témákkal foglalkozunk kiscsoportos formában. Tervezett témák: önbizalom, identitás erősítése, külső megjelenés javítása, fogápolás, családtervezés, egészséges életmód, konfliktuskezelés, együttműködés stb. 

Motivációt fejlesztő csoportos foglalkozás: Az ügyfelek motiválttá tétele a jövő- és karriertervezésében a Maslow féle motivációs piramis és a kapcsolódó értékek tisztázása a munka világához kapcsolódóan.

Közösségi programok: Az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg. A programok célja a közösség építése és fejlesztése. A közösségfejlesztésen a közösség önmaga fejlesztését értjük. Az egészséges közösségeknek identitást fejlesztő hatásuk van. Különböző identitású tagok is érzik a közösségbe tartozást, elfogadást és védelmet. A csoport összetartó energiáját a közös cél vagy feladat határozza meg és nem az ellenségkép adja. Ezzel lehet az akcióterületen belüli esetleges feszültségeket, konfliktusokat enyhíteni. 

Kiégés elleni tréning: Azon ügyfelek számára tartott csoportos foglalkozás, akik a munkájukhoz kapcsolódóan nehézségeket élnek meg. A foglalkozás célja az önismereti és önértékelési elemek erősítése, energia tartalékok és új motivációs tényezők feltárása a sikeres munkavégzéshez kapcsolódóan.

Munkakereséshez kapcsolódó fejlesztő tevékenységek: Álláskeresési technikák oktatás: 3-5 nap alatt felkészítés az álláskeresésre, melynek során sor kerül az eszközök áttekintésére, mint például: a beszélgetés, az önéletrajz, a kísérőlevél. A munkakeresők megfogalmazzák célállásukat, felkészülnek az állásinterjúkra. Sor kerül a lehetséges munkakeresési technikák áttekintésére is, pl. internet, megkeresés stb.

Álláskereső klub: Az álláskeresési technikák elsajátítása és a gyakorlatba való átültetése, az intenzív álláskeresés során. A klub időtartama 3 hét.

Információs technológiák felfrissítése: Számítástechnikai ismeretek bővítése, internethasználat stb. 

Irodai szolgáltatás biztosítása: Gödöllőn található Támasz-Pont irodában az ügyfelek részére a hivatalos ügyek intézéséhez és az álláskereséshez szükséges irodai eszközök használatához való hozzáférést biztosítunk.

Kulcsképesség felismerésének fejlesztése (engedélyeztetett) képzés: A munkáltatók által preferált képességek tisztázása, az egyén ezen képességeinek való feltárása, tisztázása, fejlesztése 25 órás csoportfoglalkozás keretein belül. (konfliktuskezelési technika, kooperáció, kommunikáció, önállóság)

Személyes találkozás a munkáltatókkal: személyes találkozási alkalmakat szervezünk, amelynek célja, hogy a munkáltató és a munkavállaló közötti előítélet csökkenjen, a leendő munkavállaló találkozzon a reális elvárásokkal és munkaerő-piaci információhoz jusson. 

Munkahelyfeltárás, munkakörök kompetencia elemzése, munkáltatói kapcsolatépítése, adatbázis: Az egyéni tervhez kapcsolódóan folyamatosan végezzük a munkahelyfeltárást. A kapcsolatépítés érdekében személyesen felkeressük azokat a munkáltatókat, akik vállalják az együttműködést a célcsoport foglalkoztatásában.  A betöltendő munkakörök kompetencia követelményeit összevetjük a célcsoportba tartozó személyek kompetenciaszintjével. Folyamatosan visszajelzünk a munkáltatóknak a rendelkezésre álló munkaerő jellemzőiről.

Munkáltatói szolgáltatások nyújtása: személyes találkozás keretében információnyújtás a foglalkoztatást támogató lehetőségekről.

Munkáltatók felkészítése: A személyes kapcsolatfelvétel után bemutatjuk a célcsoport jellemzőit, feltérképezzük a munkáltatók egyéni igényeit figyelemmel a munkáltató motivációjára.

Kísérő tanácsadás: Az elhelyezkedett ügyfelek individuális támogatása a munkáltatói igények figyelembe vételének alapján.

Képzéshez kapcsolódó tevékenységek: Tanulási technikák egyéni és csoportos foglalkozás: A csoportfoglalkozás célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tanulási technikákat, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Képzést és egyéb kisegítő képzést vállalók számára segítséget ad az ismertelsajátítás különböző módszerinek tudatosításával.

Szociális munka a képzésben: A célcsoport képzésben tartása érdekében a szociális munkások segítik a résztvevőket a felmerülő problémák kezelésében, nehézségeik leküzdésében, valamint kapcsolatot tartanak a képző intézménnyel és más szakemberekkel is.

Utókövetés: Az Egyéni Fejlesztési Terv lezárástól számított 6 hónapig az ügyfelekkel kapcsolatot tartunk az általuk elfogadott formában (személyes, telefonos, e-mailes stb.) Ezzel párhuzamosan a munkáltatókkal is tartjuk a kapcsolatot. A projektbe bevont személyekkel folyamatos kapcsolattartási lehetőségeket építünk ki a közösségi házban, melyet rendszeresen meghatározott napon működtetünk szociális munkás moderálása mellett.

Keresse a tanácsadókat bővebb információért telefonon.