VEKOP-6.2.2-15

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében – Pécel 

Péceli projektünk a Magyarország és az Európai Unió által finanszírozott Széchenyi 2020 terv keretein belül valósul meg, a Kontakt Alapítvány és Pécel Város Önkormányzatának együttműködésében a VEKOP-6.2.2-15 számú „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” névvel. A projekt célkitűzése, hogy a telepszerű körülmények között élők életkörülményeit javítsa, a hátrányos helyzetű résztvevők alapvető szociális készségeit erősítse, lehetővé téve foglalkoztathatóságukat és támogassa majdan munkaerőpiaci részvételüket. Ez Pécelen azt jelenti, hogy a fizikailag és társadalmilag egyaránt elszeparálódott Újtelep városrészen történnek fejlesztések. A projekt megvalósításába, akárcsak az előkészítésébe bevonjuk a Családsegítő Szolgálat munkatársait, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét és a védőnői szolgálat munkatársát. Tervezzük, hogy a program megvalósítása alatt bővüljön a szakemberek köre oktatási és nevelési intézményekkel, háziorvosi szolgálattal, helyi civil szervezetekkel, polgárőrséggel vagy akár önkéntesekkel is. Tapasztalataink szerint erősíti a projekt eredményességét, ha több oldalról összehangoltan támogatott programot valósítunk meg. A projekt első felében 2018 március 1-től szociális munkások bevonásával családonként, személyenként megkezdődik a rehabilitációs munka, a képzés, a foglalkoztathatóság előkészítése. Terveink szerint előreláthatóan 2019 második negyedévében kezdődnek meg az infrastrukturális beavatkozások (útburkolat kialakítása, szociális bérlakások felújítása, közterület rendezés stb.), melyekbe az Újtelepi lakosság is közvetlenül, tevőlegesen bevonásra kerül.

A szociális városrehabilitáció célja, hogy a fenti távolodást megállítsa, megfordítsa. Ennek eszköze azonban nem csak szociális munka önmagában, hanem egy olyan komplex program, amely a helyi igények alapján kiterjed a képzésre, a szociális krízisek kezelésére, a személyiségfejlesztésre és a lakhatási körülmények, közlekedési nehézségek megoldására is.

Biztosak vagyunk benne, hogy a Péceli Önkormányzattal együttműködve sikeresen fogjuk megvalósítani a pályázat céljait, közös munkával teremtve jobb környezetet, magasabb életminőséget Pécel Város polgárainak!

Alapítványunk péceli programja mellett ugyanezen célkitűzésekkel és hasonló formában valósítja meg a program soft elemeit Ráckeve és Kerepes városokban is.

Kapcsolattartó: Gódor Krisztina ◦ godor.krisztina@kontaktalapitvany.org

 

Arculati kézikönyv és felhasználandó arculati elemek válogatása