Vezetőképzés

A tréningprogram megvalósításának célja, hogy a résztvevő vezetők képesek legyenek kollégáikkal hatékonyan kommunikálni, meg tudják különböztetni a különböző vezetési stílusokat, megismerjék a helyzettől függő vezetés fontosságát, tisztában legyenek a kapcsolatot és a munka hatékonyságát erősítő visszajelzés fontosságával, megismerjék az együttműködés dimenzióit, a motiváció különböző formáit és lehetőségeit.

Tartalom:
• A helyzettől függő vezetés alapjai
• Vezetési stílusok
• Önismeret és vezetés
• Empátia és aktív odafigyelés
• Együttműködés és versengés a csapatban
• Vezetői visszajelzések formái
• Asszertív kommunikációs technikák alkalmazása a vezetői visszajelzésekben
• Változáskezelés a vezetésben

Coaching
A coaching során nem az általános problémákra keresnek válaszokat, hanem arra, hogy a vezetőnek miben kell változnia, fejlődnie, milyen eszközökkel háríthatja el az akadályokat az éppen aktuális problémái útjából. A coach nem ad megoldást a problémákra, hanem célirányos kérdésekkel, odafigyeléssel és előítéletek nélküli meghallgatással vezeti rá az ügyfelét a megoldásra. Nem mondja meg, hogy az egyénnek mit kell tennie, hanem hagyja, hogy maga találjon rá a neki legmegfelelőbb útra és módszerre.